ایمارکت: یک بازار مدرن بر پایه تکنولوژی
ایمارکت به طوررسمی در خرداد ماه سال 94 فعالیت خود را آغاز نموده است.یکی از مهمترین اهداف ما ایجاد بزرگترین و کامل ترین فروشگاه ه اینترنتی در ایران است.همواره می کوشیم برای کاری دشوار یعنی انتخاب ،مقایسه و خرید، مسیری کوتاه و مطمئن دلپذیر ولذت بخش را فراهم آوریم.

آسوده بیابید و آسان مقایسه کنید و خاص خرید کنید! برخی فروشگاههای اینترنتی با قوانین اداره میشوند ،برخی با سلسله مراتب ،اما ایمارکت با ارزش ها پیش میرود ;با ارزش هایی ساده اما بنیادین و اثر بخش این ارزش ها در تمام مسیر هدایتگر ما هستند.می خواهیم پیشرو باشیم ،ویژگی ما اشتیاقی بی پایان برای نو آوری درعرصه خرید اینترنتی میباشد.یکی دیگر از اهداف ما برآورده نمودن تمام نیازهای مشتریان و حرکت به سمت پاسخ دهی به این نیاز ها میباشد .شفافیت و صداقت در این مسیر باتعویض کالا بعد از ارسال برای مشتریان ما مشهود خواهد بود.به تعهدات خود در قبال مشتریان وفاداریم و آن را پاس میداریم.وجه تمایز ما جامه عمل پوشاندن به شعار همیشه حق با مشتریست می باشد .

چشم‌اندازمان کجاست؟

که در صنعت تجارت الکترونیک، بهترین پلتفرم در خاورمیانه باشیم.

ماموریتمان چیست؟

استفاده از فناوری برای خلق تجربه خوشایند خرید برای مشتریان

ارزش‌هایمان کدام است؟

مشتری‌محوری، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، چابکی و نوآفرینی